Song Shi On là một vũ công đương đại đầy tham vọng, người gần đây đã bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, trong khi Jin Hong Seok từ bỏ ước mơ khiêu vũ và hiện sống nhờ vào các khoản đầu tư của mình với tư cách là một người thu nợ thế chấp. Hai người này chia sẻ một địa điểm và hành động bắt đầu từ đó.