Câu chuyện về một phán quan mới, Tao Junran và A Fan, chủ nhân của một chiếc thuyền sơn. Tao Junran muốn đến gần con thuyền sơn để điều tra một vụ án cũ, trong khi A Fan muốn giành được ân huệ với anh. Mỗi người đều ấp ủ những dự định riêng, họ bắt đầu vô tình thân thiết với nhau