Cung Tuấn vào vai anh lính cứu hỏa đẹp trai và tận tụy Hoắc Ngôn. Trương Huệ Văn đóng vai bác sĩ cấp cứu Diệp Lan. Ngọn lửa xanh và Thiên thần áo trắng cạnh tranh với tử thần trên chiến trường của mình. Niềm tin chung đã gắn kết họ lại với nhau. Họ vừa là đồng đội sát cánh chiến đấu vừa là tình nhân ngọt ngào.