Câu chuyện xoay quanh Bantu, một người đàn ông trung cấp có tay nghề cao khinh miệt và thường bị bỏ rơi bởi cha ông Valmiki. Những gì Bantu không biết là ông thực sự là con trai của một doanh nhân hoán đổi bởi Valmiki với con trai của mình để cung cấp cho một cuộc sống sau này thoải mái. Một sự cố bạo lực rút Bantu gần gũi hơn với sự thật, khi học mà ông quyết định nhập Vaikunthapurram, nhà của cha mẹ thực sự của mình và cuối cùng đã đối đầu với những người đe dọa gia đình ông.