Boyband Love (BBL) là một loạt phim kỹ thuật số BL xoay quanh LMTLSS (phát âm là vô hạn), một nhóm nhạc nam Pinoy bao gồm Aiden, Danny, Jamie và Rico, những người có một mục tiêu trong tâm trí - ngôi sao! Tuy nhiên, cuộc hành trình của họ sẽ không dễ dàng vì tính cách của họ xung đột và các nhà cung cấp cá nhân của họ cản trở. BBL giải quyết các vấn đề về cộng đồng LGBTQ + với nền công nghiệp âm nhạc. Nó nhằm mục đích trở thành một mục tiêu giúp khán giả hiểu rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và có quyền được yêu, được ước mơ và được đối xử như con người cho dù mỗi chúng ta có sở thích giới tính nào đi chăng nữa.