Công chúa Tiabeanie, ‘Bean’, khó chịu trước cuộc hôn nhân sắp đặt sắp xảy ra với Hoàng tử Merkimer. Sau đó, cô gặp Luci, một con quỷ, và Elfo, một yêu tinh, và mọi thứ trở nên khá thú vị và nguy hiểm