Tín Hiệu Trái Tim Rung Động mùa 2 là một chương trình tiếp nối mùa 1. Ngôi nhà nhỏ rung động trong mùa này nằm ở Bắc Kinh, 8 vị khách mời lần lượt bước vào ngôi nhà nhỏ, họ sẽ bắt đầu có những trải nghiệm khi giao tiếp với nhau trong vòng 1 tháng dưới những quy tắc của ban tổ chức. Và đội trinh thám rung động bao gồm các chuyên gia tâm lý và các ngôi sao khách mời sẽ tiến hành quan sát, phân tích và suy đoán về sự tương tác tình cảm giữa 8 người tham gia.