Tiệm Cắt Tóc Đặc Biệt, Beauty Salon Special Services HD

Phim 18+ Tiệm Cắt Tóc Đặc Biệt là câu chuyện về cuộc chiến về tranh giành khách hàng của những tiệm làm tóc. Khi mà nhiều tiệm làm tóc nổi lên như cồn. Thì các bà chủ luôn tìm cách để phát triển cái cửa hàng của mình nên đã liều mình tìm ra hướng đi mới cho mình đó là Gái. Khi những khách hàng đến tiệm tóc thì đêu cử một em chân dài ra phục vụ. Thế là những cửa tiệm trá hình nổ ra.