Chuyển thể từ tiểu thuyết năm 1939 của Rumer Godden. Một nhóm các nữ tu phải đối mặt với những thách thức trong thế giới xưa cũ của một cung điện cũ xa xôi trên dãy Himalaya mà họ muốn làm tu viện.