Phim Thung Lũng Nước Mắt 1 dựa trên các sự kiện có thật, bộ phim tái hiện cuộc chiến Yom Kippur qua đôi mắt của ba người lính trẻ.