Một người đàn ông có 7 nhân cách khác nhau. 7 tính cách của người đàn ông xuất hiện theo các ngày trong tuần và họ biết nhau gián tiếp qua một cuốn nhật ký mà anh ta lưu giữ.