Kitayama Shizuku, bạn cùng lớp của Shiba Miyuki đang trên đường đi du học. Đối với các pháp sư, điều này thường là không thể, vì việc cho phép gen của một người có thể sử dụng phép thuật bên ngoài biên giới của đất nước họ là tương đương để từ bỏ bí mật quốc gia. Nhưng nó được phép xảy ra trong một chương trình trao đổi trường hợp. Và đó là cách Angelina Kudou Shields đến Nhật Bản từ USNA để học tại First High. Trong khoảng thời gian Lina đến Nhật Bản, các pháp sư bắt đầu bị tấn công bởi một sinh vật bí ẩn khiến nạn nhân của anh ta bị rút hết máu. Tatsuya sẽ có thể khám phá danh tính của "Ma cà rồng" chứ?