Nội dung trong bộ phim hoạt hình Thập Ức Trường An – Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu là câu chuyện kể về công chúa Ái Mạch La (Minh Nguyệt) của Tịch Nguyệt Quốc, ngay từ khi sinh ra cô đã bị mang theo tâm nguyện bảo vệ hoà bình 2 nước mà gả đi phương xa, thành thân với người con thứ 9 của Hoàng Đế – Lý Khiêm.Ngay sau khi bị gả sang nước láng giềng, công chúa Minh Nguyệt buộc mình phải làm quen với cuộc sống mới ở Trường An cùng vị vương gia lạnh lùng không hề dễ dàng một chút nào. Trải qua những khó khăn thử thách, Minh Nguyệt cuối cùng cũng bảo vệ được tình yêu, nhưng hiểm nguy bây giờ mới thực sự bắt đầu!