Sống Chung Với Em Gái, Cohabitation With My Sister HD

Sống Chung Với Em Gái là bộ phim 18+ kể về Hyun-woo. Một sinh viên kỹ thuật và Ji-yoon, một nhà văn đầy tham vọng. Họ đã là bạn thân từ thời thơ ấu và càng gần gũi hơn khi trưởng thành. Họ nhận ra rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi.