Nó kể về câu chuyện của những người dân làng từ Ninh Hạ đã di cư đến và xây dựng Thị trấn Minning từ đầu. Chính phủ muốn xây dựng khu đất nhà ở nông thôn và khuyến khích nông dân của đất nước Xiji di cư hoặc tái định cư. Tuy nhiên, điều kiện của sa mạc quá khắc nghiệt. Những người dân làng di chuyển đến đó hầu hết đã rời đi vào ngày thứ hai. Ma Defu cố gắng hết sức để có được dân làng ở lại và xây dựng Thị trấn Minning. Năm 1996, Trung ương Đảng đã lập một kế hoạch chiến lược để thúc đẩy hợp tác đối tác giữa phương Đông và phương Tây, trong đó xác định các đối tác Phúc Kiến sẽ thúc đẩy công tác xóa đói giảm nghèo ở Ninh Hạ. Thời gian trôi qua, Thị trấn Minning đã được ban cho một cuộc sống mới.