Seeda: Oan Hồn Nhà Hát Seeda - một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và múa đẹp. Cô đầu quân cho một nhà hát nổi tiếng trong thành phố với ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp nhưng lại bất ngờ mất mạng. Như mọi cái chết tức tưởi khác, linh hồn của Seeda không siêu thoát mà trở thành một bóng ma lảng vảng trong nhà hát với ước nguyện tìm ra chân tướng sự việc và báo thù.