Đồ Lệ: nữ chính, là một phàm nhân, thích huyền ca và là một kỹ sư.Kính Huyền: nam chính, có ước muốn lớn lên sẽ trở thành một chủ tướng khí thế.Tu Linh Tê: nữ chính 2, là hậu duệ Thần Gia, là nữ nhân cầm kỳ thư họa đều tinh thôngTiêu Tế: nam chính 2, là phàm nhân, anh ta khá đặc biệt, là hoàng tộc Tiêu ThịPhụng Miên: nữ chính 3, là một nữ tử thần bí, thuộc chủng tộc Thượng Cổ Thần Thú tộc Linh Hoàng