Quan Hệ Trên Gác Mái, The Crawler in the Attic HD

Phim 18+ Quan Hệ Trên Gác Mái: bắt đầu từ việc thám tử tư Kogoro nhận được yêu cầu điều tra từ Naoko. Cô là con gái một thương nhân giàu có và muốn điều tra về chuyện tình ngoài luồng của chồng mình. Tuy nhiên trong quá trình điều tra nhiều tình huống đã phát sinh.