Mrs. America kể câu chuyện có thật về phong trào phê chuẩn Sửa đổi quyền bình đẳng cho nữ giới. Cate Blanchett thủ vai Phyllis Schlafly - một người phụ nữ bảo thủ. Loạt phim khám phá cách một trong những chiến trường khắc nghiệt nhất trong các cuộc chiến văn hóa của thập niên 70.