Nữ Ninja Đặc Cấp, Ninja She-Devil HD

Nữ Ninja Đặc Cấp là bộ phim 18+ xây dựng về những nữ sát thủ đặc biệt. Các cô gái không chỉ được đào tạo về võ thuật mà còn được huấn luyện dùng thân xác để cám dỗ đàn ông. Kỹ năng này được đào tạo khi họ đến tuổi trưởng thành và được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Nó sẽ được sử dụng trong những nhiệm vụ bí mật, đặc biệt nguy hiểm.

Do luôn phải nhận những nhiệm vụ đặc biệt như vậy. Nên đương nhiên yêu cầu tối kỵ là các nữ sát thủ này là không được nảy sinh tình cảm riêng tư. Nhưng rồi khi họ không kiềm chế được bản thân, con tim không chịu nghe lý trí, đã khiến họ và người mình yêu lâm vào tình thế nguy hiểm.