Những cuộc phiêu lưu của Carmen Sandiego, một tên trộm bậc thầy nhảy toàn cầu.