Nữ Bác Sĩ, Female Urologists HD

Nữ Bác Sĩ là bộ phim 18+ kể về nữ bác sĩ đấu tranh để tìm bệnh nhân. Cho đến khi cô quyết định sử dụng chính cơ thể của mình để điều trị bệnh nhân, thế mà thành công.