Sê-ri tài liệu giới hạn “Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer” kể câu chuyện có thật về cách một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ bị truy lùng và đưa ra công lý.