Những Ngày Giam Hãm 2, Time Confinement 2 HD

Phim 18+ Những Ngày Giam Hãm 2 là phần tiếp theo của Những Ngày Giam Hãm. Cô nàng Tae-soo bị bắt cóc bởi Mi-ok. Tuy nhiên cô ấy lai chơi lại Tae-soo cho đến khi anh ấy phát điên.