Những kẻ bịp bợm: Nàng công chúa Phi vụ lừa đảo lần này siêu khủng, trị giá 10 nghìn tỷ yên (91 tỷ $) Phim được chiếu các rạp trên toàn quốc từ ngày 1/5/2020.