Mitani Tokino (Hamabe Minami) thừa hưởng cửa tiệm đồng hồ của ông của mình để lại và còn cung cấp dịch vụ phá giải chứng cứ ngoại phạm. Cô có thể lật tẩy chứng cứ ngoại phạm của người nào đó bằng cách sử dụng logic dựa trên thời gian và đồng hồ. Mỗi lần phá giải thành công, cô sẽ thu 5 ngàn yên cho phí dịch vụ. Saji Yoshiyuki (Yasuda Ken) từng là một sĩ quan cảnh sát ưu tú nhưng vì cố vạch trần tham nhũng trong sở cảnh sát nên bị giáng chức và điều đến nơi khác. Tình cờ Saji thuê phòng trọ nơi Mitani Tokino là người cho thuê và biết đến khả năng của Tokino.