Việc điều tra một loạt các vụ án kỳ lạ dẫn cảnh sát Zhao Xu Zhen đến một trang web bí ẩn có tên “Futmalls.com”, được cho là đến từ tương lai. Khách hàng có thể mua bất cứ thứ gì từ trang web, bao gồm cả tình yêu, sự nổi tiếng hoặc sắc đẹp trong tương lai. Sản phẩm không được hoàn lại. Và cái giá phải trả là ngoài sức tưởng tượng