Nhà Hàng Khoái Lạc, Orgasmic Restaurant HD

Phim 18+ Nhà Hàng Khoái Lạc: Bạn không cần phải nấu những thứ tuyệt hảo và phức tạp! Đó là một câu chuyện tình yêu của những người khao khát những ham muốn vô nghĩa hàng ngày nơi mọi người tụ tập, tình yêu là sự khao khát mọi lúc, nếm trải để tìm thấy hạnh phúc đã mất, hương vị thỏa mãn năm giác quan, và ký ức của những hương vị đó.