"Followers" chứa những câu chuyện về những người ở Tokyo bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các mạng truyền thông xã hội. Rimi Nara (Miki Nakatani) là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Natsume Hyakuta (Elaiza Ikeda) đã đến Tokyo để đạt được ước mơ trở thành diễn viên. Natsume Hyakuta không dễ để đạt được ước mơ của mình.