Người Mẹ Ngực Khủng 2, Bosomy Mom 2 HD

Người Mẹ Ngực Khủng 2 Min-soo và Jae-hyeok có mối quan hệ cha con rất tốt. Nhưng một ngày nọ, Min-soo mang đến người mẹ kế trẻ của Jae-hyeok, Da-hee. Jae-hyeok buồn và rời khỏi nhà để đi lang thang, tình cờ gặp bạn của Da-hee, Na-yeon và nói chuyện một chút.

Na-yeon gọi cho Da-hee … Da-hee về nhà với Jae-hyeok, và Min-soo không quan tâm lắm. Jae-hyeok nói với Da-hee anh cảm thấy thế nào. Trong khi đó, Min-soo không chấp thuận mối quan hệ của Da-hee và Jae-hyeok. Gọi điện thoại cho Na-yeon giết thời gian. Và Na-yeon, người lo lắng về Da-hee và Min-soo, họ có một kế hoạch mới