Người Giúp Việc Ngực Khủng Nhóm Máu O, Blood Type O Watermelon Maid

Người Giúp Việc Ngực Khủng Nhóm Máu O câu chuyện kể về chuyện tình của ông chủ và cô nàng ngực khủng nhóm máu O.