Người Chồng Phóng Đãng, House Husband Erotic Outdoor Life HD

Người Chồng Phóng Đãng Dong-gu là một người chồng bình thường, không làm gì khác ngoài việc nhà. Vợ anh, Mal-ja yêu cầu Dong-gu chuẩn bị đồ ăn, cắt trái cây.  Cô ấy làm ầm lên, nói rằng cô ấy không thể làm gì và cô ấy đã cố gắng. Dong-gu đang kiếm một công việc với mức lương hưu để bù đắp chi phí học tập cho các con. Dong-gu không bao giờ nghĩ rằng lương hưu là bước đệm hoàn hảo để giúp anh ta khởi nghiệp. Anh ấy đã thay đổi nhiều kể từ đó. Cuối cùng, người vợ Mal-ja của anh không thể chịu đựng được và yêu cầu ly hôn.