Được dịch từ tiếng Anh-Tom Yum Goong 2, được biết đến ở Hoa Kỳ với tên gọi Người bảo vệ 2 và ở Anh với tên Chiến binh 2. Đây là một bộ phim võ thuật Thái Lan năm 2013 của đạo diễn Prachya Pinkaew