Một hầu gái trẻ tên Liu Ying đã cứu một con rắn thay cho tình nhân trẻ của cô trong một cuộc gặp gỡ tình cờ. Tuy nhiên, con rắn hóa ra là một con rồng cổ ngàn năm tuổi tên là Yuchu Longyan, hiện muốn kết hôn với cô để trả ơn lòng tốt của cô. Cuộc sống của hai người sau đó trở nên vướng mắc với nhau khi tình yêu của họ vượt qua ba kiếp.