Mối Tình Nơi Công Sở, Gongsajoong HD

Mối Tình Nơi Công Sở là bộ phim 18+ kể về Minchan làm việc trong hoseuteuba. Xảy ra giống như họ biết sự thật và ông trùm và người bạn 3 năm Kyung Jun-ki, Bongsu và đặt cùng các Salon phòng coolest bóp nhiệm vụ để đạt một Madame gian lận Kim. Madam Kim tập đoàn không biết tình hình và gọi La Madame Madame Choi Kyung Min 3 năm. Để chuyển sang minchan cột sống của thực tế để thuê một bóp giải trí albasaeng kế hoạch cần thiết để các linh hồn. Chỉ có hai bên đều khiêm tốn để mô phỏng eopchirak dwichirak người chiến thắng cuối cùng cũng lan rộng cuộc hành trình mới này không có kẻ thua cuộc.