I -Soo được trời ban cho khả năng nhìn thấy ma, và vì thế mà cậu bị bạn bè cô lập. Cậu chuyển đến trường trung học ở vùng ngoại ô của Seoul. Ở đó, In Soo gặp một ma nữ và kết thân với cô ấy. Khi ấy, các thành viên trong lớp lần lượt biến mất.