Một gia đình Hàn Quốc chuyển đến Arkansas để lập trang trại vào những năm 1980.