Oh Soo Min (Yeon Woo Jin) là một linh mục Công giáo thuộc Regia 643, một hội chuyên thực hiện các vụ trừ tà bí mật. Trước đây, mẹ của Oh Soo Min từng bị quỷ ám, song vì không được trừ tà mà bà đã qua đời sau đó. Ham Eun Ho (Jung Yoo Mi) là bác sĩ tại trung tâm cấp cứu của một bệnh viện, luôn dốc hết tâm sức cho việc cứu người sau một tai nạn không may mắn ập đến với gia đình cô. Tuy không tin vào thần linh, bản thân Ham Eun Ho đã chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên và gặp gỡ thầy trừ tà Oh Soo Min. Cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác từ đó.