Khi Đàn Ông Yêu - Man In Love 2021: A Cheng là một người đòi nợ tốt bụng đã gặp Hao Ting đang đòi nợ. A Cheng trở nên bị thu hút sâu sắc bởi cô ấy sau khi nhìn thấy cô ấy chăm sóc không ngừng cho người cha ốm yếu của mình và biết rằng cô ấy đang phải gánh khoản nợ của chính mình. Anh giảm bớt gánh nặng cho cô bằng một kế hoạch trả nợ được thiết kế riêng: giảm nợ để đổi lấy những cuộc hẹn hò với anh. Khi cô ấy đã hạ thấp sự phòng thủ của mình đủ để chấp nhận trái tim của A Cheng, một loạt các sự kiện dẫn đến một con đường gập ghềnh phía trước.