Nơi nào có thể có một thiếu niên mà không có một câu chuyện?Nếu tôi gửi DM tới IABC, Cục Phát thanh Truyền hình Iyego,IABC sẽ giải quyết vấn đề đó! Bạn phải xem nó trước khi bạn xem Phần 5 !?Cách thú vị nhất để thưởng thức Real: Time: Love Series!