Hãy nhìn lại vinh quang điên cuồng của năm 2020 trong hồi tưởng hài hước này.