Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt, bị hiếp và giờ cậu ta vùng lên …chuyện gì sẽ xảy ra?