“Hinatazaka de Aimashou” (“Let’s Meet at Hinatazaka” - Hãy đến gặp Hinatazaka nào!) là chương trình TV Show Variety hàng tuần của Hinatazaka46, thay thế cho chương trình Hiragana Oshi cùng thời gian. Có sự thay đổi này là do nhóm đã được đổi tên từ Hiragana Keyaki thành Hinatazaka46.