Ham Muốn Tình Dục, Adult Hazing HD

Ham Muốn Tình Dục Ji-seok nổi lên ham muốn dục vọng bất cứ khi nào anh ta đứng trước một người phụ nữ. Một ngày nọ, khi đang ngủ một mình trong nhà của bạn mình. Hye-eun say xỉn nhầm Ji-seok với Dong-cheol và vậy là Ji-seok đã qua đêm với vợ bạn.