Bộ phim kể vể một bức chân dung thực tế về các sinh viên đại học qua giai đoạn 'muốn phát triển một cách say mê và muốn làm tốt.