Giao Tiêu Bích HD Vietsub, Happy Ending

Giao Tiêu Bích là bộ phim đam mỹ lấy bối cảnh trung đại. Khi thành Trường An bị yêu tộc Long Thú quấy nhiễu, khiến dân chúng lầm than, khiếp sợ. Khói độc mà Long Tộc tạo ra phủ khắp kinh thành. Khiến mỗi người khi ra ngoài buộc phải bịt kín mặt phòng độc bằng một loại vải đặc biệt. Đó là loại vải thần kỳ được dệt ra bởi tộc Giao Nhân. Những sinh vật nửa người nửa cá sinh sống tại Nam Hải.