Gian Hàng 18, Street Stall HD

Gian Hàng 18 là phim cấp 3 kể về Dae-ho, Man-soo và Jae-kyung, họ đang chờ một người bạn. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi anh bạn, ba người họ đã tưởng tượng. Và kể về chuyện tình dục của họ trong khi họ chờ đợi.