Bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể dừng thời gian? Moritani cho một người đang sử dụng khả năng khác thường của mình để dừng thời gian trong ba phút mỗi ngày để quan sát những người xung quanh. Một ngày nọ, cô chọn "quan sát" quần lót của thần tượng lớp Murakami chỉ để thấy mình trong một tình huống rất thỏa hiệp khi bạn cùng lớp của mình tỏ ra miễn nhiễm với sức mạnh của mình.