“Chase Me” là một show thực tế của đài Chiết Giang lên sóng vào lúc 21h10TQ (20h10VN) Khách mời tham gia cố định gồm có : Tống Tổ Nhi ,Phạm Thừa Thừa ,Trần Vỹ Đình ,Chung Sở Hy ,Hoàng Cảnh Du ,Hoa Thiếu ,Tiêu Kính Đằng