Một bộ phim về 'tình bạn, lịch sử, chiến tranh' được xây dựng dưa trên hình ảnh những người phụ nữ kiên cường sống sót từ một trong những cuộc chiến khủng khiếp nhất 'Chiến tranh Thái Bình Dương'. Quá khứ và hiện tại của hai nhân vật Rinko và Aya đan xen nhau khắc nên một tình bạn trường tồn theo thời gian.